Geschiedenis

Gesticht in 1914, is de Vriendenkring de enig overlevende harmonie die Berchem nog rijk is. Apollon, Statiekwartier, Volharding, Volkslust konden aan de tand des tijds niet weerstaan, ook de Vriendenkring had het eind jaren 1960 en begin 1970 niet altijd gemakkelijk.

Haar ontstaan had de harmonie te danken aan onenigheid die was uitgebroken in de schoot van de fanfare ‘De Volkslust’. Deze fanfare, gesticht in 1852 had zijn zetel in lokaal de Volkslust, een statig gebouw op de Grote Steenweg. De moeilijkheden hadden te maken met de dirigent, Adolf Willems, die, volgens de archieven, onrecht werd aangedaan. De meeste muzikanten namen het op voor hun dirigent, en schreven een brief naar het bestuur van de Volkslust met de vraag om de dirigent in ere te herstellen maar op die vraag werd niet ingegaan. (Klik op de afbeelding hieronder om deze brief te lezen.) Daarop besloten deze ‘dissidenten’ een eigen harmonie op te richten met als naam ‘De Vriendenkring’, verwijzend naar de ruzie in de Volkslust.

Dit, en nog veel meer over de geschiedenis van de Harmonie de Vriendenkring werd ter gelegenheid van ons 75 jarig bestaan op schrift gesteld en, geïllustreerd met tal van foto’s en archiefstukken in een boek gegoten. Met dank aan onze voorgangers die ervoor gezorgd hebben dat ons archief nooit verloren ging.

Muziek beoefenen is en blijft het hoofddoel – wat zou men anders verwachten van een muziekvereniging. Opleiding van leerlingen, inoefenen van orkestwerken, opluisteren van alle mogelijke plaatselijke plechtigheden, deelnemen aan concerttornooien en organiseren van eigen concerten is nu al 100 jaar de rode draad door het dagelijks leven van bestuur en leden. Met een doorgedreven jeugdwerking, een jaarlijks muziekkamp voor de jeugd - nu al meer dan 25 jaar ononderbroken – konden wij stand houden en tellen we al enkele decennia lang tussen de 50 en 60 muzikanten, voor het grootste deel jongeren tussen de 13 en 40 jaar. Momenteel staat het cijfer ‘63’ op de teller. In 2013 konden we ons plaatsen in de eerste afdeling van het provinciaal orkesttornooi.

We kunnen rekenen op een achterban van ereleden-abonnementen van ons tijdschrift dat tweemaandelijks tot ver buiten de grenzen van Berchem verspreid wordt.

100 jaar

In 1914 werd er een nieuwe vereniging opgericht onder de naam Koninklijke Harmonie De Vriendenkring.

100 jaar later vierden we feest!

Activiteiten

Op 30 maart 2014 openden we ons jubileumjaar met een dankmis, academische zitting, tentoonstelling en receptie.

Op 26 oktober hielden we ons jubileum-jaarconcert in het CC Berchem.

15 november vond er in zaal Paroza een retrobal plaats. Dit gebeurde in het kader van 100 jaar Grote Oorlog in Berchem.

29 november schoven we onze voeten onder de tafels van Salons Magnus voor het banket.

Op zondag 26 april 2015 hielden we twee slotconcerten. We probeerden een nieuwe formule met drankjes en hapjes tijdens het concert in ons repetitielokaal 'het Oud Kapelleke'.