Dirigenten

Onze harmonie heeft drie dirigenten voor u klaarstaan:

Bert Jacobs

info volgt

Kris Van Aerschot
 

Kris Van Aerschot startte op 10-jarige leeftijd met klarinetles in de AMWD Mortsel bij Nestor Janssens. In 2002 sloot hij deze studie af met grootste onderscheiding.

Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij De Vriendenkring. Daar leerde hij op muziekkamp basklarinet spelen. Ook op muziekkamp begon hij zich te interesseren in het dirigeren. Na enkele jaren nam hij de muzikale leiding van het muziekkamp op zich. Toen hij zich ervaren genoeg voelde, begon hij ook aan het 'grote' orkest.

Kris volgde zijn interesse en studeerde 'orkestdirectie' aan de SAMWD Emiel Hullebroeck te Gent bij Luc Van Acker.

Kris is ook op professioneel vlak bezig met muziek. Hij geeft MO en Nederlands aan het KA Ekeren.

Luk Jacobs

Luk begon aan de academie van Berchem met hoorn- en pianolessen en deed er nog enkele jaren orgelles bij. Aan de academie van Lier werd die fase afgerond met het behalen van de regeringsmedaille voor hoorn en werd hij laureaat van de nationale "Pro Civitate" wedstrijd, (ingericht door het toenmalige Gemeentekrediet.) In de academie van Borgerhout vervoegde hij de klas kamermuziek.

Ondertussen was Luk – als vanzelfsprekend, in de voetsporen van oudere broers- al lang lid van "DE VRIENDENKRING". Er volgden enkele masterclasses bij internationaal vermaarde hoornisten en studies aan het conservatorium van Antwerpen in de- toen vermaarde- klas van André Vandriessche, kamermuziek bij Theo Mertens en de bijhorende vakken zoals transpositie, muziekgeschiedenis en tweede instrument piano. Die studie werd afgrond met een “eerste prijs” , zoals het einddiploma toen werd genoemd.

Luk werd leraar koperblazers aan de academie van Willebroek en mocht later in de academie van Bornem een heuse Hoornklas leiden. Ook aan de “British school” in Tervuren was hij enkele jaren aktief als hoornleraar.

Het hoofdbrok van deze loopbaan was wel het werk als tweede solist in de Hoornsectie van het orkest van de Nationale Opera (vaker gewoon “de Munt” genoemd.) Vanaf 1980 kon hij daar meewerken aan de opgang van het toenertijd een beetje verwaarloosd instituut, en maakte- occasioneel- deel uit van diverse kamermuziek ensembles. Hier werkte hij mee aan opera’s uit de vroege barok tot de avant-garde en tegelijk aan symfonische concerten, dit onder leiding van de beste dirigenten die de Belgische podia aandeden.

Hij bleef- naargelang de agenda het toeliet- echter trouw mee musiceren bij "DE VRIENDENKRING", als ware het een rode draad, net als voor véle anderen. Het is voor Luk een genoegen- zoalniet een “eer”- al deze opgedane ervaringen ten dienste te stellen van de vele jonge en minder jonge VRIENDENKRINGERS; aan al degenen die de “goesting” hebben aktief met muziek bezig te zijn. Meteen is dat één van de mooie aspekten aan DE VRIENDENKRING: liever dan een “prijsbeest” te zijn, wél de mogelijkheid te bieden in groep te musiceren aan al zij die daar de moed toe hebben. Dat de twijfelende beginners door de meer ervaren spelers naar een hoger niveau gedreven worden zodat het plezier van muziek maken uiteindelijk toch recht evenredig is met de muzikale kwaliteit.