Themaconcert 'Natuurlijk'

 

Vorige vrijdag brachten we een geslaagd themaconcert in onze repetitiezaal 't Oud Kapelleke. Alle muziek stond in het thema 'Natuurlijk'. We maakten er een gezellig concert van met een drankje en een 'natuurlijk' hapje. Voor promotie en steun konden we rekenen op Fameus en de Week van de Amatuerkunsten.

Onderzoek amateurkunsten in Berchem

In opdracht van Fameus onderzochten vijf studenten Sociaal-Cultureel Werk van de Karel de Grote-Hogeschool het afgelopen jaar de noden van amateurkunstenaars in district Berchem.

De resultaten van de enquête worden toegelicht in dit document. Bovendien werd er ook een kortfilm gemaakt waarin portretten getoond worden van verschillende Berchemse kunstenaars.

Jaarconcert

Voor ons jaarconcert moesten we dit jaar uitwijken naar de kerk Verrezen Heer. Het cultureel centrum was dit jaar niet beschikbaar, maar volgend jaar kunnen we er terug terecht.

Het optreden in de Verrezen Heer werd wel gesmaakt door het aanwezige publiek.

Foto's zijn hieronder te bekijken.

Pagina's