Onderzoek amateurkunsten in Berchem

In opdracht van Fameus onderzochten vijf studenten Sociaal-Cultureel Werk van de Karel de Grote-Hogeschool het afgelopen jaar de noden van amateurkunstenaars in district Berchem.

De resultaten van de enquête worden toegelicht in dit document. Bovendien werd er ook een kortfilm gemaakt waarin portretten getoond worden van verschillende Berchemse kunstenaars.